มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้บัณฑิตสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมพิธี ประสาทปริญญาบัตรและสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะได้ทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้บัณฑิตไม่ต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัยโดยขอให้ บัณฑิตทุกท่านศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ทางอินเทอร์เน็ตให้ละเอียด และปฏิบัติ ตามให้ถูกต้องเนื่องจากจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) กฏเกณฑ์ และขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอร์เน็ต ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
2) ขึ้นทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต (NEW)
3) ตรวจสอบข้อมูลภายหลังการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอร์เน็ต / พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน กรณีสูญหาย
4) ปัญหาการใช้งานและวิธีแก้ไข / Frequently Asked Questions (FAQ)
หมายเหตหากท่านไม่สามารถอ่านข้อมูลในรูปแบบ PDF ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader ได้ฟรีที่นี่
  Mirror Site: www.bu.ac.th (file size: 19.8 MB) Operating System : Windows NT/XP/2000
  Main Download Site: www.adobe.com
วิธีการติดตั้งโปรแกรม
  หลังจากคลิกที่ดาวน์โหลดแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง ให้กด "Save"เพื่อบันทึกไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
หลังจากนั้นจะต้องไปยังไฟล์ที่ได้รับมาและดับเบิลคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงจะสามารถเปิดอ่านข้อมูลในรูปแบบ PDF ได้
Total access 296204 times, Since 31-08-2001. Best view in mode 1042x768 px or higher resolution with Internet Explorer 5.5 or higher.
Copyright(c)1996-2009 Computer Center, Bangkok University, All rights reserved. Contact us URSA Webmaster : comp_center@bu.ac.th